Blog | Kanunlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu30.06.2012

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331                                                                                                   Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Ama ç MADDE 1  –  (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2  –  (1) Bu…

Ayrıntılar