Risk Değerlendirmesi

Çalışma ortamı içerisinde karşılaşılacak olan tüm tehlike ve riskler belli yöntemlerle tespit edilir. Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temek amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder.